Няма продукти в кошницата.

Добре дошли! Вход / Регистрация

МЕБЕЛЕН САЛОН ДАНТЕС ЕООД изпълнява проект по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Проект № BG-RRP-3.005-4174-C01 с наименование: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ и главна цел: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия. Обща стойност: 20 000,00 лв., от които 20 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране Начална дата на изпълнение на проекта: 10.07.2023 г. Крайна дата на изпълнение на проекта: 10.07.2024 г. Специфичните цели на проекта са: Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). Проектни дейности: Дейностите по проекта са насочени към извършване на следните ИКТ услуги/решения: Създаване на онлайн магазин и Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация..